Matching

เกมจับคู่คำศัพท์หมวดอวัยวะ

เกมจับคู่คำศัพท์ “หมวดอวัยวะ” ช่วยเสริมทักษะทางการศึกษา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  ฝึกสมาธิ ฝึกการจดจำ สนุกสนานไปกับการเล่นจับคู่ภาพและคำศัพท์

เกมจับคู่คำศัพท์หมวดแมลงและแมง

เกมจับคู่คำศัพท์ “หมวดแมลงและแมง” ช่วยเสริมทักษะทางการศึกษา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  ฝึกสมาธิ ฝึกการจดจำ สนุกสนานไปกับการเล่นจับคู่ภาพและคำศัพท์

เกมจับคู่คำศัพท์หมวดรูปทรง3มิติ

เกมจับคู่คำศัพท์ “หมวดรูปทรง3มิติ” ช่วยเสริมทักษะทางการศึกษา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  ฝึกสมาธิ ฝึกการจดจำ สนุกสนานไปกับการเล่นจับคู่ภาพและคำศัพท์

เกมจับคู่คำศัพท์หมวดเครื่องประดับ

เกมจับคู่คำศัพท์ “หมวดเครื่องประดับ” ช่วยเสริมทักษะทางการศึกษา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  ฝึกสมาธิ ฝึกการจดจำ สนุกสนานไปกับการเล่นจับคู่ภาพและคำศัพท์

เกมจับคู่คำศัพท์หมวดเครื่องครัว

เกมจับคู่คำศัพท์ “หมวดเครื่องครัว” ช่วยเสริมทักษะทางการศึกษา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  ฝึกสมาธิ ฝึกการจดจำ สนุกสนานไปกับการเล่นจับคู่ภาพและคำศัพท์

เกมจับคู่คำศัพท์หมวดห้องเรียน

เกมจับคู่คำศัพท์ “หมวดห้องเรียน” ช่วยเสริมทักษะทางการศึกษา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  ฝึกสมาธิ ฝึกการจดจำ สนุกสนานไปกับการเล่นจับคู่ภาพและคำศัพท์

เกมจับคู่คำศัพท์หมวดธรรมชาติ

เกมจับคู่คำศัพท์ “หมวดธรรมชาติ” ช่วยเสริมทักษะทางการศึกษา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  ฝึกสมาธิ ฝึกการจดจำ สนุกสนานไปกับการเล่นจับคู่ภาพและคำศัพท์

เกมจับคู่คำศัพท์หมวดเสื้อผ้า

เกมจับคู่คำศัพท์ “หมวดเสื้อผ้า” ช่วยเสริมทักษะทางการศึกษา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  ฝึกสมาธิ ฝึกการจดจำ สนุกสนานไปกับการเล่นจับคู่ภาพและคำศัพท์

เกมจับคู่คำศัพท์หมวดรูปทรง

เกมจับคู่คำศัพท์ “หมวดรูปทรง” ช่วยเสริมทักษะทางการศึกษา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  ฝึกสมาธิ ฝึกการจดจำ สนุกสนานไปกับการเล่นจับคู่ภาพและคำศัพท์

เกมจับคู่คำศัพท์หมวดยานพาหนะ

เกมจับคู่คำศัพท์ “หมวดยานพาหนะ” ช่วยเสริมทักษะทางการศึกษา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  ฝึกสมาธิ ฝึกการจดจำ สนุกสนานไปกับการเล่นจับคู่ภาพและคำศัพท์

Scroll Up