Writing

แบบฝึกหัดคัดตัวเลขภาษาไทย

“แบบฝึกหัดคัดตัวเลขภาษาไทย” การเขียนยังเป็นการเรียนรู้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กและทำให้จดจำได้ดีขึ้นด้วย

แบบฝึกหัดคัดตัวเลขภาษาอังกฤษ

“แบบฝึกหัดคัดตัวเลขภาษาอังกฤษ” 1-10 (one to ten) การเขียนยังเป็นการเรียนรู้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กและทำให้จดจำได้ดีขึ้นด้วย

แบบฝึกหัดคัดสูตรคูณ

“แบบฝึกหัดคัดสูตรคูณแม่ 2 ถึง 12” สำหรับเด็ก การเขียนยังเป็นการเรียนรู้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กและทำให้จดจำได้ดีขึ้นด้วย

แบบฝึกหัดคัดสระภาษาไทย

“แบบฝึกหัดคัดสระภาษาไทย” สำหรับเด็กปฐมวัย การเขียนยังเป็นการเรียนรู้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กและทำให้เรียนรู้การอ่านได้ดีขึ้นด้วย

แบบฝึกหัดคัดพยัญชนะไทย

“แบบฝึกหัดคัดพยัญชนะไทย” สำหรับเด็กปฐมวัย การเขียนยังเป็นการเรียนรู้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กและทำให้เรียนรู้การอ่านได้ดีขึ้นด้วย ดาวโหลดทั้งหมดฟรี กดที่นี่

แบบฝึกหัดคัดตัวเลขไทย

“แบบฝึกหัดคัดตัวเลขไทย” สำหรับเด็กปฐมวัย การเขียนยังเป็นการเรียนรู้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กและทำให้เรียนรู้การอ่านได้ดีขึ้นด้วย

แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก

“แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก” สำหรับเด็กปฐมวัย การเขียนยังเป็นการเรียนรู้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กและทำให้เรียนรู้การอ่านได้ดีขึ้นด้วย ดาวโหลดทั้งหมดฟรี กดที่นี่

Scroll Up