Works

CHANG FRIEND CONNECT EVERY DAY

เกมต่อรูปภาพที่กำหนดบนแท็บเล็ต รองรับสองภาษา

CHANG COLLECT A FOOD

เกมกดรูปภาพที่กำหนดบนแท็บเล็ต รองรับสองภาษา

CHANG SPOT THE DIFFERENCE

เกมจับผิดภาพบนแท็บเล็ต รองรับสองภาษา

CHANG THE EMERALD EMPIRE

เกมหมุนปริซึมและทำตามคำสั่งกับเกมวางนิ้วมือบนฝาบนแท็บเล็ต

CHANG FOOTBALL MOMENT

เกมฟุตบอลเล่น 2 หรือ 4 คนบนหน้าจอสัมผัส

DOHOME GARDEN

เกมกดรูปภาพที่กำหนดบนหน้าจอสัมผัส เก็บข้อมูลลูกค้า

DOHOME PHOTOHUNT2

เกมจับผิดภาพบนหน้าจอสัมผัส เก็บข้อมูลลูกค้า

DOHOME PHOTOHUNT

เกมจับผิดภาพบนหน้าจอสัมผัส เก็บข้อมูลลูกค้า

CITIBANK POSTCODE

หน้าจอสัมผัสบอกข้อมูล สาขาของซิตี้แบงก์พร้อมส่งอีเมลแผนที่

Scroll Up