แฟลชการ์ดหมวดสัตว์ทะเล

แฟลชการ์ด Flashcard  บัตรคำ บัตรภาพ “หมวดสัตว์ทะเล” 

เป็นอุปกรณ์เสริมทักษะ เสริมพัฒนาการ เป็นเครื่องมือช่วยจำ ช่วยกระตุ้นสมองซีกซ้ายละขวา

วิธีเล่น
1. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์บัตรคำ โดยให้พิมพ์แบบหน้าเดียว
2. พับครึ่งกระดาษแล้วทากาว ให้เห็นคำศัพท์และคำอ่านออกเสียง
3. เรียงบัตรคำจากหลังไปหน้า โดยให้คำแรกอยู่ลำดับสุดท้าย
4. จัดให้ลูกนั่งหันหน้าเข้าหาคุณประมาณ 60-90 ซม.
5. สลับบัตรคำสุดท้ายมาอยู่ด้านหน้าสุด อ่านออกเสียงเมื่อบัตรคำนั้นบังบัตรคำด้านหน้าจนมิด
6. สลับให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ต้องออกเสียงให้ชัดเจน
Scroll Up