เกมจับคู่คำศัพท์หมวดเสื้อผ้า

เกมจับคู่คำศัพท์ “หมวดเสื้อผ้า”

ช่วยเสริมทักษะทางการศึกษา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  ฝึกสมาธิ ฝึกการจดจำ สนุกสนานไปกับการเล่นจับคู่ภาพและคำศัพท์

วิธีเล่น
1. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์โดยให้พิมพ์แบบหน้าเดียว
2. ตัดกระดาษตามรอยเส้นประ โดย 1 แผ่นจะได้ 4 ชิ้น (2 คู่)
3. แยกบัตรรูปภาพกับบัตรคำศัพท์
4. ให้ลูกเลือกรูปภาพกับคำศัพท์ที่ตรงกันต่อเข้าด้วยกัน

Scroll Up