แบบฝึกหัดคัดตัวเลขภาษาอังกฤษ

“แบบฝึกหัดคัดตัวเลขภาษาอังกฤษ” 1-10 (one to ten)

การเขียนยังเป็นการเรียนรู้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กและทำให้จดจำได้ดีขึ้นด้วย

Scroll Up