แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

“แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่” สำหรับเด็กปฐมวัย

การเขียนยังเป็นการเรียนรู้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กและทำให้เรียนรู้การอ่านได้ดีขึ้นด้วย

Scroll Up