CITIBANK POSTCODE

หน้าจอสัมผัสบอกข้อมูล สาขาของซิตี้แบงก์พร้อมส่งอีเมลแผนที่

ใส่เลขรหัสไปรษณีย์ โปรแกรมจะแสดงสาขาของซิตี้แบงก์ที่อยู่ใกล้พร้อมทั้งกดเข้าไปดูแผนที่ได้

สามารถส่งอีเมลแผนที่ไปยังเมลของลูกค้าได้

เพื่อการค้นหาสาขาที่สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

Scroll Up