DOHOME GARDEN

เกมกดรูปภาพที่กำหนดบนหน้าจอสัมผัส เก็บข้อมูลลูกค้า

ก่อนเริ่มเกมมีการให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเพื่อเก็บในฐานข้อมูล

ลูกค้าต้องกดรูปภาพที่กำหนดในเวลาที่จำกัด สร้างความสนุกสนานจบเกมมีข้อความส่งถึงลูกค้า

Scroll Up