DOHOME PHOTOHUNT2

เกมจับผิดภาพบนหน้าจอสัมผัส เก็บข้อมูลลูกค้า

ก่อนเริ่มเกมมีการให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเพื่อเก็บในฐานข้อมูล

ลูกค้าต้องหาจุดที่แตกต่างกันบนรูปสินค้าให้ครบในเวลาที่กำหนด ทำให้ลูกค้าจดจำภาพสินค้าได้ดียิ่งขึ้น

Scroll Up