MAJOR KIDS MOVIE DAY

ไมโครไซต์ลงทะเบียน เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล

ไมโครไซต์ลงทะเบียนสำหรับเก็บข้อมูล

มีหน้ากิจกรรมถ่ายรูปหรืออัพโหลดรูป

ระบุตำแหน่งหน้าอัตโนมัติให้ตรงกับกรอบรูป

ลอคอินผ่าน Facebook เพื่อแชร์รับของรางวัล

Scroll Up