PTT ดินถล่มตัวร้ายกับเยาวชนคนเก่ง

เกมให้ความรู้เกี่ยวกับดินถล่มบนหน้าจอสัมผัส

ก่อนเข้าเล่นเกมจะมีหน้าจอให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดินถล่ม ทำให้เด็กๆได้ความรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนาน

ในโปรแกรมประกอบด้วย 2 เกม คือ 

1. ไขความลับปัจจัยดินถล่ม เกมกดรูปสาเหตุดินถล่มให้ทันก่อนจะตกถึงพื้น

2. ปริศนาดินถล่ม เกมตอบคำถาม 10 ข้อโดยแต่ละข้อมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก

Scroll Up