PTTGC ปิโตรเคมีใช้ถูกวิธี คุณค่าไม่รู้จบ

เกมลากของไปวางให้ถูกต้องบนหน้าจอสัมผัส

ก่อนเข้าเล่นเกมจะมีหน้าจอให้ความรู้เกี่ยวกับปิโตรเคมี เลือกประเภทของปิโตรเคมีเพื่อเล่นเกม

ในเกมจะมีหน้าจอความรู้เกี่ยวกับปิโตรเคมีประเภทที่เลือกเพื่อให้เด็กๆเลือกสิ่งของที่ถูกประเภทลากมาวางยังเครื่องรีไซเคิล

ให้เด็กๆเรียนรู้ปิโตรเคมีประเภทต่างๆพร้อมกับความสนุกสนานในรูปแบบเกม

Scroll Up