THAIOIL ขนส่งพลังงานไทยออยล์

เกมบริหารจัดการบนหน้าจอสัมผัส

มีหน้าจอวิธีเล่นก่อนเข้าเกม

นำรถและเรือไปยังช่องจอดรับบริการถ่ายน้ำมันแต่ถ้ารถหรือเรือเสียต้องนำไปยังศูนย์ซ่อมแซมก่อน

ให้เด็กๆเรียนรู้วิธีการจัดการบริหารในเวลาที่จำกัด

Scroll Up